Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Dokument prosty (DP)

Drukuj

Dokument prosty (DP, RKUR)

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > DP Dokument prosty.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


Zapis        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

Przycisk Rozliczenia, dostępny w oknach dokumentów typu Dokument Prosty (DP) oraz Wyciąg bankowy (WB), uruchamia mechanizm rozliczeń masowych (patrz: Rozliczenia masowe).

 

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Notatka do dokumentu