Strona startowa

Drukuj

Pojęcia podstawowe

Aktualizacja wartości środków trwałych

Aktywacja firmy

Amortyzacja

Cechy środków trwałych

Centra kosztów

Części składowe

Data operacji

Eksport danych

Eksport danych do programu FK

Etykiety środków trwałych

Ewidencja ilościowo-wartościowa

Ewidencjonowanie środków trwałych

Firma

Grupy inwentaryzacyjne

Grupy środków trwałych

Inwentaryzacja

Kalendarz

Kalkulator

Konta

Korekty umorzeń

Kryteria wyszukiwania - filtry

Lata działalności

Likwidacja środka

Miejsca użytkowania

Numery ewidencyjne

Odliczanie i korekta VAT

Ograniczenia podatkowe

Okna programu

Operacje

Osoby odpowiedzialne

Pasek stanu

Pasek narzędziowy

Pasek menu

Planowanie przebiegu amortyzacji

Proste wyrażenia regularne

Raporty

Rodzaje środków

Sprzedaż środka

Szablony księgowania

Środki obce

Tabela KŚT

Tabela współczynników aktualizacji

Ulgi inwestycyjne

Umowy LWD

Wycofywanie i zatwierdzanie przeprowadzonych operacji

Wymiana danych przez pliki xml

Zatwierdzanie wprowadzonych środków trwałych

Zdarzenie eksploatacyjne

Zmiana metody amortyzacji

Zmiana wartości środka

Znaczniki