Pojęcia podstawowe > Tabela KŚT

Drukuj

Tabela KŚT

Podstawą do automatyzacji niektórych czynności w module jest Klasyfikacja Środków Trwałych i związany z nią wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

Baza zawierająca dane do klasyfikacji, określone aktualnymi przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest dostarczana wraz z modułem. Ze względu na możliwe zmiany przepisów, wskazane jest przed rozpoczęciem wykorzystywania modułu oraz po wydaniu nowych przepisów przejrzenie bazy i ewentualne dokonanie zmian. W module jest tabela, prezentująca hierarchiczny podział środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje. Jeśli jest potrzebny bardziej szczegółowy podział, należy wprowadzić do niej modyfikacje.