Pojęcia podstawowe > Etykiety środków trwałych

Drukuj

Etykiety środków trwałych

Możliwe jest, na podstawie wprowadzonych danych opisujących środki, wydrukowanie etykiet z kodem kreskowym przeznaczonych do oznaczania posiadanych środków trwałych. Ten sposób oznakowania ułatwia później przeprowadzanie inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Wydruk następuje przez uruchomienie odpowiedniego raportu w oknie Środki trwałe.