Pojęcia podstawowe > Wymiana danych przez pliki xml

Drukuj

Wymiana danych przez pliki xml

Moduł Środki Trwałe umożliwia bezpośrednie przenoszenie danych związanych z opisem środków trwałych zapisanych w formacie XML, pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o system. Możliwe jest również zaimportowanie danych z innego systemu do modułu Środki Trwałe. W takim przypadku konieczne jest przygotowanie odpowiedniego dopasowania formatu danych w plikach XML.

 

Uruchomienie eksportu i importu odbywa się przez wybranie polecenia Eksport danych do pliku xml lub Import danych z pliku xml z menu Firma.

 

W niektórych oknach możliwe jest uruchomienie wymiany danych przez pliki xml z menu kontekstowego.