Pojęcia podstawowe > Pasek narzędziowy

Drukuj

Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy jest elementem okna modułu zawierającym przyciski, które po kliknięciu otwierają okna podstawowych funkcji modułu. Przyciski paska narzędziowego w oknie "bez firmy" odpowiadają poleceniom menu Firma, natomiast po otwarciu danych firmy następuje zmiana przycisków paska i odpowiadają one większości poleceń menu Funkcje.

 

Pasek narzędziowy może być umieszczony w różnych miejscach okna lub ukryty. Wybranie miejsca umieszczenia paska narzędziowego, następuje poprzez zaznaczenie ( tag ) odpowiedniej pozycji menu kaskadowego rozwiniętego poleceniem Pasek narzędziowy z menu Okno.