Pojęcia podstawowe > Pasek stanu

Drukuj

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się u dołu głównego okna modułu. Lewa część paska stanu zawiera bieżące informacje o wskazanych elementach okna.

 

Po prawej stronie pasek stanu zawiera w kolejnych polach:

Identyfikator użytkownika

Przydzielony podczas definiowania użytkownika.

Data

Systemowa – w oknie modułu "bez firmy"

Data operacji – po wybraniu firmy.