Pojęcia podstawowe > Sprzedaż środka

Drukuj

Sprzedaż środka

Jednym ze sposobów zakończenia użytkowania środka trwałego jest jego sprzedaż, udokumentowana i zaewidencjonowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł Środki Trwałe umożliwia ewidencjonowanie zakończenia procesu eksploatacji środka trwałego poprzez jego sprzedaż.

W celu przeprowadzenia procesu sprzedaży należy podświetlić środek na liście w oknie Środki trwałe, a następnie wybrać przycisk b_st_spr. W otwartym dialogu Sprzedaż środka trwałego ewidencjonowanie są informacje o sprzedaży środka. Po jej przeprowadzeniu na panelu Nazwa w oknie opisu środka trwałego pojawi się czerwona pieczęć c_sprzed.