Pojęcia podstawowe > Kryteria wyszukiwania - filtry

Drukuj

Kryteria wyszukiwania – filtry

Przy wyszukiwaniu pozycji w oknach tabel można posłużyć się kryteriami wyszukiwania (filtrami). Pozwalają one na wybranie jedynie tych pozycji tabeli, które spełniają warunki kryterium wyszukiwania. Wraz z modułem dostarczany jest standardowy zestaw kryteriów wyszukiwania. Jeżeli są one niewystarczające, można utworzyć ich własne definicje w odpowiednim oknie. Kryterium nie może być jednak całkowicie dowolne - może być składane tylko z dostarczonych w module komponentów.