Pojęcia podstawowe > Grupy inwentaryzacyjne

Drukuj

Grupy inwentaryzacyjne

Jednym z zastosowań cech środków trwałych jest możliwość wykorzystywania ich podczas inwentaryzacji do podziału listy środków trwałych na mniejsze listy, ułatwiające przeprowadzenie inwentaryzacji. Należy utworzyć zestaw cech o nazwie skojarzonej z inwentaryzacją, oznaczony atrybutem tylko jedna. Cechy zawarte w tym zbiorze mogą być wykorzystane jako nazwy grup inwentaryzacyjnych.