Pojęcia podstawowe > Eksport danych do modułu finansowo-księgowego

Drukuj

Eksport danych do modułu finansowo-księgowego

Do modułu finansowo-księgowego systemu eksportowane są wyniki operacji prowadzonych w module Środki Trwałe. Możliwe są następujące warianty eksportu danych do modułu finansowo-księgowego:

bezpośredni eksport do bufora modułu finansowo-księgowego

eksport do plików tekstowych umieszczonych w określonym katalogu wymiany danych dostępnym dla obu modułów

eksport do plików tekstowych na nośniku wymiennym, gdy moduły zainstalowane są na odrębnych komputerach

 

W celu poprawnego niezbędne jest przeprowadzenia ustawień, definiujących sposób eksportu i format plików wymiany. W tym celu należy w oknie Ustawienia wybrać panel Współpraca z FK i ustawić wymagane parametry.

W celu rozpoczęcia procesu eksportu do modułu finansowo-księgowego należy wybrać przycisk b_op_fk w oknie Operacje.