Pojęcia podstawowe > Aktywacja firmy

Drukuj

Aktywacja firmy

Pod nazwą aktywacji firmy należy rozumieć informacje o prawach do korzystania z systemu, podczas pracy z konkretną firmą.

 

Przed rozpoczęciem stałego wykorzystywania modułu do obsługi danych firmy, należy przeprowadzić aktywację (rejestrację u producenta i wprowadzenie otrzymanego kodu aktywacji) w module administracyjnym systemu. Dostęp do danych nieaktywowanej firmy jest możliwy tylko przez określony czas umożliwiający zapoznanie się z działaniem systemu. Poprawne wykonanie aktywacji usuwa ograniczenia czasowe w wykorzystywaniu systemu.

 

Rejestracja i aktywacja bazy >>

Licencje >>