Pojęcia podstawowe > Zdarzenie eksploatacyjne

Drukuj

Zdarzenie eksploatacyjne

W Symfonia Środki Trwałe możliwa jest rejestracja i obsługa ewidencji zdarzeń eksploatacyjnych związanych ze środkami trwałymi.

 

Zdarzenie eksploatacyjne jest to zmiana zmiana stanu urządzenia (środka trwałego). Zdarzenia eksploatacyjne dzielą się na zamierzone i niezamierzone.

 

Zdarzeniami zamierzonymi są te, które można przewidzieć ze względu na świadome działanie człowieka w stosunku do urządzenia. Należą do nich np. przeglądy okresowe, wynikające z zasad obsługi urządzenia.

 

Zdarzeniami niezamierzonymi są te, które wynikają samoczynnie, bez wcześniejszych świadomych działań człowieka w stosunku do urządzenia. Należą do nich np. awarie urządzenia.

W celu rozpoczęcia rejestracji zdarzenia należy wybrać przycisk polecenia b_rze w oknie Środki trwałe i w otwartym oknie Rejestr zdarzeń środków trwałych zdefiniować zdarzenie.