Pojęcia podstawowe > Inwentaryzacja

Drukuj

Inwentaryzacja

Moduł Środki Trwałe umożliwia przeprowadzenie operacji związanych z inwentaryzacją (spisem z natury) posiadanych środków trwałych. Możliwe jest wydrukowanie list posiadanych środków trwałych, przeprowadzenie sprawdzenia ich fizycznej obecności w firmie oraz zarejestrowanie wyników tego sprawdzenia. Jeżeli posiadane środki trwałe oznaczone są etykietami z kodem kreskowym, inwentaryzacja może być zautomatyzowana przez wykorzystanie czytnika.

W celu dokonania tej operacji należy wybierać w oknie Środki trwałe przycisk b_st_inw i w otwartym dialogu Inwentaryzacja środków przeprowadzić zaplanowane operacje związane z inwentaryzacją środków trwałych.