Pojęcia podstawowe > Zatwierdzanie wprowadzonych środków trwałych

Drukuj

Zatwierdzanie wprowadzonych środków trwałych

Po wprowadzeniu danych opisujących środek trwały należy sprawdzić ich poprawność i zatwierdzić wprowadzony środek do obliczeń.

 

Zatwierdzanie środka trwałego przeprowadzane jest przez wybranie przycisku b_st_zat w oknie Środki trwałe. Spowoduje to otwarcie okna dialogu Zatwierdzanie nowych środków, w którym można przeprowadzić operację zatwierdzania środka do obliczeń.

 

Zatwierdzenie środka trwałego jest jedną z operacji prowadzonych w module i podlega również zatwierdzeniu w oknie Operacje.