Pojęcia podstawowe > Lata działalności

Drukuj

Lata działalności

W module Środki Trwałe wprowadzone zostało pojęcie lat działalności. Lata działalności umożliwiają rozliczanie procesów związanych z kolejnymi latami obrachunkowymi. Początek i koniec roku działalności powinien być definiowany zgodnie z odpowiednimi datami roku obrachunkowego firmy. Natomiast do celów odliczeń i korekt VAT definiowane są kolejne okresy odliczeń i związane z nimi proporcje obrotów. Z latami działalności można powiązać kwoty ulg inwestycyjnych, dostępne do wykorzystania w kolejnych latach.

 

Jeżeli w systemie będą naliczane umorzenia środków objętych ograniczeniami podatkowymi w trakcie obowiązywania tych ograniczeń (np. będzie naliczana amortyzacja za rok 1996 środków aktualizowanych w roku 1995), należy zdefiniować lata rozpoczynając od 1994. W przeciwnym przypadku nie będzie można poprawnie zdefiniować ograniczeń podatkowych.

 

W celu zdefiniowania nowego roku działalności należy w oknie Ustawienia wybrać panel Lata działalności, w którym można zdefiniować kolejne lata.

W celu zdefiniowania nowego okresu odliczeń VAT należy w oknie Ustawienia wybrać panel Proporcje VAT, w którym można przeprowadzić definiowanie.