Pojęcia podstawowe > Wycofywanie i zatwierdzanie przeprowadzonych operacji

Drukuj

Wycofywanie i zatwierdzanie przeprowadzonych operacji

W celu dodatkowej ochrony integralności danych w module Środki Trwałe zastosowano możliwość wycofywania przeprowadzonych operacji oraz ochrony przed przypadkowym wycofaniem operacji przez ich zatwierdzenie.

 

Wycofywania i zatwierdzania przeprowadzonych operacji można dokonać w oknie Operacje. Możliwie jest jednak wycofanie jedynie ostatniej w porządku chronologicznym operacji. Oznacza to, że aby wycofać inną niż ostatnia operację, trzeba najpierw wycofać operacje przeprowadzone po niej. Natomiast aby uchronić użytkownika przed omyłkowym wycofaniem poprawnej operacji, wprowadzona została możliwość ich zatwierdzania. Zatwierdzenie operacji powoduje równocześnie zablokowanie możliwości wycofania wszystkich operacji poprzedzających zatwierdzoną.

 

Dla operacji Zapłacenia raty wycofanie jest możliwe z okna Umowy LWD.