Strona startowa

Drukuj

Okresy płacowe

Okresy płacowe służą do rozliczania wynagrodzeń i składników wynagrodzeń pracowniczych.

Program umożliwia dodawanie wielu różnych okresów płacowych. Zwykle tworzy się jeden okres podstawowy, w którym rozliczana jest pensja zasadnicza. Dodatkowo można utworzyć kilka okresów pomocniczych, w których będą rozliczane umowy cywilnoprawne oraz składniki związane z wynagrodzeniami np. premie, nagrody, zasiłki.

 

Podstawowe czynności związane z obsługą okresów

Dodawanie okresów

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

 

 

Dowiedz się więcej:

Planowanie naliczania i zamykania okresów

Definiowanie szablonów list płac

Rozliczanie wynagrodzeń