Czas pracy > Ustalanie harmonogramów

Drukuj

Ustalanie harmonogramów

Domyślnie zdarzenia rejestrujące umowy o pracę przypisują pracownika do wzorca Pracownik etatowy, którego kalendarz jest zainicjalizowany wzorcem czasu pracy Tydzień 40-o godzinny.

 

Jeśli zatrudniasz pracownika w innym wymiarze czasu pracy, lub chcesz zmienić domyślny harmonogram czasu pracy, możesz:

zainicjować kalendarz pracownika innym wzorcem czasu pracy,

lub

przypisać pracownika do wzorca, którego kalendarz jest zainicjalizowany innym wzorcem czasu pracy.

 

Przy inicjalizacji kalendarza należy pamiętać o nadaniu większego priorytetu niż 1000.

 

Dla typowych wymiarów etatu można zastosować gotowe wzorce czasu pracy:

Pracownik - 1/2 etatu

Pracownik - 1/4 etatu

Pracownik - 1/8 etatu

Pracownik - 3/4 etatu