Strona startowa

Drukuj

Przypomnienia

Opcje przypomnień są dostępne w zależności od przypisanej licencji.

 

Przypomnienia umożliwiają wprowadzenie dowolnych informacji związanych z wybranym pracownikiem, które zostaną wyświetlone w określonym terminie.

 

Przypomnienie można wstawić dla dowolnego pracownika z okna lista pracowników. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na dowolnym pracowniku lub zaznaczonych kilku jest dostępna opcja Dodaj przypomnienie.

 

Drugą dostępną opcją jest Pokaż przypomnienia – na liście przypomnień będą prezentowane tylko te, które dotyczą zaznaczonego/zaznaczonych pracowników.

 

Lista wprowadzonych przypomnień jest widoczna po kliknięciu Lista przypomnień w pasku na dole okna.

b_lista_przypomnien

 

Gdy dodasz przypomnienie cykliczne, skorzystanie z opcji usunięcia z Listy przypomnień usuwa całą serię. Usunięcie wykonane z pojawiającego się powiadomienia usuwa tylko to bieżące przypomnienie.

 

Przypomnienia o badaniach lekarskich

Przypomnienia o badaniach lekarskich są generowane w momencie:

rejestracji skierowania na badanie wstępne,

uzupełnienia daty obowiązywania badań wstępnych/okresowych/kontrolnych,

wystąpienia zdarzenia choroba, wypadek lub pobyt w szpitalu trwającego nieprzerwanie powyżej 30 dni, kiedy pojawia się obowiązek wysłania pracownika na badania kontrolne.

 

Przypomnienia o kończących się umowach o pracę

Po włączeniu mechanizmu generowania przypomnień o zbliżającym się terminie zakończenia umów o pracę są przypomnienia generowane będą w przypadku:

dla aktywnych umów, które w atrybucie data zakończenia pracy mają uzupełnioną datę przy założeniu, że data zakończenia umowy jest większa niż data systemowa,

dla nowych umów, po przyjęciu pracownika do pracy i realizacji zdarzenia Umowa o pracę z uzupełnionym atrybutem data zakończenia pracy,

przedłużenia umowy na czas określony aneksem lub kolejną umową na czas określony.

 

Jeżeli atrybut data zakończenia pracy ma pustą wartość lub data jest wcześniejsza niż data systemowa przypomnienie nie generuje się.

 

Jeżeli pracownik posiada więcej niż jedną umowę o pracę, przypomnienie wygeneruje się dla umowy, w której data zakończenia pracy będzie najbliżej daty systemowej.

 

Zobacz także:

Przypomnienia o kończących się umowach o pracę

Dodawanie przypomnienia

Cykl

Powiadomienia

Lista przypomnień

Przypomnienia wdrożeniowe