Informacje podstawowe > Dodawanie zdarzenia

Drukuj

Dodawanie zdarzenia

Najczęściej występujące zdarzenia możesz wstawiać bezpośrednio z przycisków Nieobecności, Wynagrodzenia, Stosunek pracy oraz Programy Emerytalne dostępnych na dole okna Pracownicy oraz na zakładce Kalendarz w oknie pracownik. W pierwszym przypadku, jako dzień wystąpienia zdarzenia podpowiadana jest aktualna data, w drugim – data zgodna z zaznaczonym w kalendarzu dniu lub okresu.

gif_002

 

Aby dodać zdarzenie do kalendarza firmy, wzorca lub pracownika

gif_001

1.Otwórz okno edycji pracownika, wzorca lub firmy.

2.Wybierz zakładkę Kalendarz.        

3.W kalendarzu zaznacz dzień/dni wystąpienia rejestrowanego zdarzenia i kliknij przycisk B_kaled1 (lub wybierz z menu podręcznego Dodaj zdarzenie).

4.W otwartym oknie z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz zdarzenie, które chcesz zarejestrować.

Niektóre zdarzenia umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących ich czasu trwania lub okresu rozliczenia.

Więcej ustawień na zakładce Atrybuty >>

Zdarzenia mogą składać się z wielu akcji.

Więcej ustawień na zakładce Akcje >>

5.Kliknięcie przycisku:

Zapisz - zapisuje zdarzenie jako oczekujące na realizację.

Zatwierdź - zapisuje zdarzenie i rozpoczyna realizację jego akcji.

 

 

Więcej informacji o zdarzeniach w poszczególnych grupach:

Nieobecności

Wynagrodzenia

Stosunek pracy

Umowy cywilnoprawne

 

Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Pracowniczy program kapitałowy (PPK)

 

Dowiedz się więcej:

Realizacja zdarzeń

Zbiorcza edycja zdarzeń