Informacje podstawowe > Realizacja zdarzeń

Drukuj

Realizacja zdarzeń

Aby zrealizować zdarzenie w oknie Pracownika

1.Otwórz okno Pracownicy.

2.Wybierz pracownika i kliknij przycisk Edytuj.

3.W oknie pracownika przejdź na zakładkę Kalendarz.

4.Na wstawionym do kalendarza zdarzeniu wybierz z menu podręcznego Realizuj zdarzenie.

 

Aby zrealizować zdarzenie w oknie Dziennika zdarzeń

1.Otwórz okno Dziennik zdarzeń (przycisk Zdarzenia).

2.Na liście kalendarzy zaznacz kalendarz firmy, nazwisko pracownika lub wskaż wzorzec, dla którego chcesz wyświetlić listę zdarzeń (wybór z kalendarzy: Globalne, Pracownicy, Wzorce).

3.Na liście zdarzeń zaznacz zdarzenie, które chcesz zrealizować i wybierz z menu podręcznego Realizuj.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Dowiedz się więcej:

Zbiorcza edycja zdarzeń

Zbiorcza realizacja zdarzeń