Stosunek pracy > Realizacja zdarzenia Umowa o pracę

Drukuj

Realizacja zdarzenia Umowa o pracę

Realizacja zdarzenia Umowa o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym, dniówką i stawką godzinową przebiega tak samo. Różnice występujące na etapie wypełniania zestawów kadrowych związane są z wybranym sposobem zatrudnienia.

 

Aby zrealizować zdarzenie Umowa o pracę

W kolejnych oknach uzupełnij i zapisz dane:

1.Pracownik – podstawowe dane przyjmowanego pracownika.

2.Przebieg zatrudnienia – informacje potrzebne do ustalenia wymiaru stażu pracy i urlopu pracownika.

1.Wykształcenie – informacje potrzebne do ustalenia wymiaru urlopu pracownika.

2.Rodzina – informacja m.in. o dzieciach oraz o tym czy pracownikowi przysługuje urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.

3.Zgłoszenie ZUA/ZZA – informacje potrzebne do przygotowania deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA.

4.Warunki zatrudnienia – dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Ustawienie Dobowa norma czasu pracy i Tygodniowa norma czasu pracy powinno być zmienione dla pracowników, dla których obowiązuje skrócona norma czasu pracy np. pracownicy niepełnosprawni.

5.Podpisanie umowy o pracę – dane umowy o pracę.

6.Umowa o pracę – możesz ustawić parametry wydruku umowy, a następnie wydrukować umowę o pracę. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowani własnego formularza w programie MS Word.

 

Informacje o pracowniku możesz również edytować w zestawach kadrowym (okno Pracownik, zakładka Dane kadrowe):

Dane osobowe pracownika: Pracownik, Przebieg zatrudnienia, Wykształcenie, Rodzina

Wynagrodzenia \ Warunki zatrudnienia

ZUS \ Dane rejestracyjne \ Zgłoszenie ZUA/ZZA

Umowy \ Umowa o pracę

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Umowa o pracę Wstępne szkolenie BHP