Deklaracje ZUS > Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

Drukuj

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA

Uzupełnienie danych dla zgłoszenia ZUS ZUA/ZZA jest jeną z akcji wykonywanych przy rejestracji umów o pracę oraz umów cywilnoprawych.

 

Dane potrzebne do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA można też wprowadzić w zestawie kadrowym ZUS > Dane rejestracyjne > Zgłoszenie ZUA/ZZA.

 

Innym sposobem na wprowadzenie danych i przygotowanie pliku zgłoszenia dla programu Płatnik jest rejestracja zdarzenia Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA. W tym celu:

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień zgłoszenia danych i wybierz z many podręcznego polecenie Wstaw zdarzenie lub kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu wybierz zdarzenie 5 Rozliczenia > 12 ZUS > Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź.

4.W oknie wprowadzania zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA wprowadź dane dla zgłoszenia do ubezpieczeń. W szczególności:

Zgłoszenie do ubezpieczeń – do jakich ubezpieczeń pracownik zostanie zgłoszony,

Tytuł ubezpieczenia – kod tytułu ubezpieczenia,

Obowiązkowe ub.społeczne i zdrowotne – które ubezpieczenia są dla pracownika obowiązkowe,

Dobrowolne ub.społeczne i zdrowotne – którym ubezpieczeniom pracownik podlega dobrowolnie.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie Deklaracja ZUS ZUA określ parametry przygotowywanego dla programu Płatnik pliku XML.

7.Kliknij przycisk OK. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone komunikatem.

 

Zobacz także:

Eksport do programu Płatnik

Weryfikacja poprawności danych rejestracyjnych ZUS

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA