Stosunek pracy > Uaktywnienie bilansów okresowych

Drukuj

Uaktywnienie bilansów okresowych

Ze zdarzeniem Uaktywnienie bilansów okresowych, wstawionym automatycznie do kalendarza pracownika przy realizacji zdarzenia Przyjęcie do pracy, związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Uaktywnienie bilansów okresowych

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Bilans urlopowy pracownika – uzupełnij informacje dotyczące wymiaru urlopu pracownika. Na podstawie wprowadzonego bilansu urlopowego pilnowane będzie przekroczenie wymiaru urlopu w ciągu roku.

Wybór sposobu obliczania stażuWybór sposobu obliczania stażu

Staż do urlopu przechowywany jest jako dana typu LMD (Lata Miesiące Dni). Zapis 3 11 24 należy czytać jako 3 lata, 11 miesięcy i 24 dni.

Więcej: Bilans urlopowy pełny >>

2.Bilans chorób pracownika – uzupełnij informacje potrzebne do obliczenia wynagrodzenia pracownika za okres choroby i zasiłku.

Więcej: Bilans chorób pracownika >>

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Skierowanie na badania lekarskie Aneks do umowy o pracę