Pracownik > Skierowanie na badania

Drukuj

Skierowanie na badania

W celu wydrukowania skierowania na badania wstępne, okresowe lub kontrolne:

1.W oknie Pracownicy wybierz pracownika lub grupę pracowników, dla których zostaną utworzone skierowania na badania.

2.Kliknij przycisk B_PRNRAP2.

3.W oknie Raporty wybierz Raporty kadrowe \ B. Trwanie stosunku pracy \ Skierowanie na badania.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

5.W oknie Skierowanie na Badania wybierz:

Stan na dzień data wystawienia skierowania na badania,

Rodzaj badania rodzaj badań: wstępne, okresowe lub kontrolne,

Czynniki fizyczne zaznacz czynniki określające stanowisko pracy,

Drukuj objaśnienia czy dodana zostanie strona z objaśnieniami.

6.Kliknij przycisk OK aby wykonać raport.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku skierowania. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2 w oknie podglądu.

 

Wynik raportu można przesłać do pracownika klikając btn_send_mail na oknie podglądu raportu. Wiadomość zostanie przygotowana zgodnie z ustawieniami wysyłki w programie.