Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe > Bilans chorób pracownika

Drukuj

Bilans chorób pracownika

Element Bilans chorób pracownika (zestaw Urlopy, Zasiłki > Bilanse (pełne)) zawiera informacje o wykorzystanych zasobach dotyczących chorób, zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

 

Wszystkie wartości bilansu wyliczane są automatycznie po ustawieniu daty obowiązywania od oraz aktualizowane po każdym wstawieniu zdarzenia.

 

W przypadku pracowników już zatrudnionych w zakładzie pracy w momencie rozpoczęcia pracy z programem, można odpowiednie informacje uzupełnić ręcznie.

 

Warunkiem poprawnego uwzględnienia danych jest właściwe ustawienie daty początkowej bilansu okresowego. Dla Bilansu chorób pracownika powinna to być data zatrudnienia pracownika (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik przebywa na zasiłku na przełomie roku, sytuację tę program obsługuje w sposób automatyczny).

 

Przykład

Pracownik był chory 14 dni od 6 do 19 lutego 2012 roku, program tworzy następujący bilans chorób pracownika:

Nazwa atrybutu

Opis

Wartość

Ważne od

Data obowiązywania od

2012-01-01

Ważne do

Data obowiązywania do

2012-12-31

próg wynagrodzenia chorobowego

Liczba dni w ciągu roku, w których pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia

33

zarejestrowano dni choroby

Liczba dni, w których pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym zarejestrowana w kalendarzu pracownika

14

korekta choroby

Liczba dni korekty choroby

0

łączna liczba dni choroby

Łączna liczba dni, które pracownik spędził na zwolnieniu chorobowym

14

dni choroby w okresie wyczekiwania

Liczba dni choroby w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

0

dni choroby płatne przez zakład

Liczba dni choroby, za które zapłacił pracodawca.

14

dni zasiłku chorobowego

Liczba dni spędzonych na zasiłku chorobowym

0

liczba dni choroby ciągłej niewprowadzona do kalendarza

Liczba dni choroby ciągłej nie zarejestrowanej w kalendarzu pracownika

0

zarejestrowano dni opieki nad chorym członkiem rodziny

Liczba zarejestrowanych w kalendarzy pracownika dni opieki nad chorym członkiem rodziny

0

korekta opieki nad chorym członkiem rodziny

Liczba dni korekty opieki nad chorym członkiem rodziny

0

wykorzystano dni opieki nad chorym członkiem rodziny

Liczba wykorzystanych dni opieki nad chorym członkiem rodziny

0

zarejestrowano dni opieki nad dzieckiem

Liczba zarejestrowanych w kalendarzu pracownika dni opieki nad dzieckiem

0

korekta opieki nad dzieckiem

Liczba dni korekty opieki nad dzieckiem

0

wykorzystano dni opieki nad dzieckiem

Liczba wykorzystanych dni opieki nad dzieckiem

0

wykorzystano dni opieki łącznie

Łączna liczba wykorzystanych dni opieki

0

pozostało dni opieki nad chorym członkiem rodziny

Liczba niewykorzystanych dni opieki nad chorym członkiem rodziny

14

pozostało dni opieki nad dzieckiem

Liczba niewykorzystanych dni opieki nad dzieckiem

60

zarejestrowano dni zasiłku chorobowego z ub. wypadkowego

Liczba zarejestrowanych w kalendarzu pracownika dni, w trakcie których przebywał on na zwolnieniu z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

0

korekta zasiłku chorobowego z ub. wypadkowego

Liczba dni korekty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

0

dni zasiłku chorobowego z ub. wypadkowego

Liczba wykorzystanych dni zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

0