Stosunek pracy > Umowa o pracę

Drukuj

Umowa o pracę

W oknie zdarzenia Umowa o pracę dostępne są zdarzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny odpowiednio dla wynagrodzenia zasadniczego, dniówki oraz stawki godzinowej.

 

Zdarzenie Umowa o pracę, wstawione automatycznie do kalendarza pracownika przy realizacji zdarzenia Przyjęcie do pracy, składa się z akcji otwierających kolejne zestawy danych pracownika: Pracownik, Przebieg zatrudnienia, Wykształcenie, Rodzina, Zgłoszenie ZUA/ZZA, Warunki zatrudnienia, uzupełnianie danych dotyczących umowy o pracę oraz wydruku umowy o pracę.

Poza wymienionymi akcjami podstawowymi mogą być również realizowane akcje warunkowe np. Wydrukowanie raportu „ZUS ZUA eksport".

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Kolejnym etapem zatrudnienia pracownika jest realizacja zdarzenia Umowa o pracę.

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Realizacja zdarzenia Przyjęcie do pracy Realizacja zdarzenia Umowa o pracę