Stosunek pracy > Ekwiwalent za urlop

Drukuj

Ekwiwalent za urlop

Jeśli realizując zdarzenie rozwiązania umowy o pracę wybrałeś wypłatę ekwiwalentu za urlop, wtedy w dniu rozwiązania stosunku pracy wstawione zostanie zdarzenie Ekwiwalent za urlop. Ze zdarzeniem ekwiwalentu za urlop związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Ekwiwalent za urlop

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach sprawdź i zapisz:

1.Edycja elementu kadrowego "Podstawy do urlopu i ekwiwalentu" – wyliczone wartości podstaw do urlopu i ekwiwalentu.

2.Edycja elementu kadrowego „Rozliczenie ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu„ – wyliczone rozliczenia ekwiwalentu urlopowego pracownika.

 

Należy pamiętać, że naliczenie ekwiwalentu za urlop wykonywane jest w okresie pomocniczym utworzonym na podstawie szablonu listy płac Ekwiwalent za urlop.

 

Kolejne etapy rozwiązania umowy o pracę to realizacja zdarzenia Rozwiązanie stosunku pracy.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie stosunku pracy