Stosunek pracy > Skierowanie na badania lekarskie

Drukuj

Skierowanie na badania lekarskie

Zdarzenie Skierowanie na badania lekarskie wstawiane jest automatycznie przy realizacji zdarzenia Przyjęcie do pracy. Lista realizowanych przez zdarzenie akcji znajduje się na zakładce Akcje.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Skierowanie na badania lekarskie

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Wprowadzanie zestawu kadrowego "Badania lekarskie" – wybierz rodzaj badania, podaj datę jego wykonania oraz planowaną datę kolejnego badania. Dla planowanej daty wstawione zostanie przypomnienie.

2.Wykonanie raportu "Skierowanie na badania" – uzupełnij parametry z jakimi przygotowany zostanie wydruk skierowania na badania.

 

Kolejnym etapem zatrudnienia pracownika jest realizacja zdarzenia Uaktywnienie bilansów okresowych.

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Wstępne szkolenie BHP Uaktywnienie bilansów okresowych