Stosunek pracy > Rozwiązanie stosunku pracy

Drukuj

Rozwiązanie stosunku pracy

Ostatni krok wyrejestrowania pracownika z firmy to realizacja zdarzenia Rozwiązanie stosunku pracy.

Ze zdarzeniem rozwiązania stosunku pracy związane są operacje automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

hmtoggle_plus1Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7

hmtoggle_plus1Zaświadczenie ZUS RIA

 

Aby zrealizować zdarzenie Rozwiązanie stosunku pracy

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja zestawu kadrowego „Wyrejestrowanie z ub. sp. / zdr.” – wprowadź daty wyrejestrowania pracownika z poszczególnych ubezpieczeń oraz podaj przyczynę wyrejestrowania.

2.Edycja zestawu kadrowego „Zgłoszenie do ubezpieczeń”ubezpieczenia ZUA/ZZA uzupełnione o daty zakończeń obowiązywania.

3.Wyświetlony komunikat informuje, że pracownik zostanie odłączony od wzorców kadrowo-płacowych, zakończone zostaną transakcje oraz usunięte z kalendarza niezrealizowane zdarzenia.

4.Świadectwo pracy – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować świadectwo pracy. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

 

Informacje dla wyrejestrowania z ubezpieczeń / zgłoszenia ZUA/ZZA możesz również edytować na zakładce Dane kadrowe w zestawie kadrowym ZUS \ Dane rejestracyjne:

Wyrejestrowanie ZWUA

Zgłoszenie ZUA/ZZA

 

Dowiedz się więcej:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Zdarzenie Zaświadczenie ERP-7

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

Ekwiwalent za urlop