Stosunek pracy > Wstępne szkolenie BHP

Drukuj

Wstępne szkolenie BHP

Ze zdarzeniem Wstępne szkolenie BHP, wstawionym automatycznie do kalendarza pracownika przy realizacji zdarzenia Przyjęcie do pracy, związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Wstępne szkolenie BHP

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Wprowadzanie elementu kadrowego "Szkolenie BHP" – wybierz przycisk Dodaj Daną i uzupełnij informacje o szkoleniu BHP.

2.Karta szkolenia wstępnego BHP – możesz ustawić parametry wydruku, a następnie wydrukować kartę szkolenia wstępnego BHP. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowania własnego formularza karty w programie MS Word.

 

Kolejnym etapem zatrudnienia pracownika jest realizacja zdarzenia Skierowanie na badania lekarskie.

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Realizacja zdarzenia Umowy o pracę Skierowanie na badania lekarskie