Stosunek pracy > Realizacja zdarzenia przyjęcia do pracy

Drukuj

Realizacja zdarzenia przyjęcia do pracy

Realizacja zdarzenia Przyjęcie do pracy z wynagrodzeniem zasadniczym, dniówką i stawką godzinową przebiega tak samo. Różnice występujące na etapie wypełniania zestawów kadrowych związane są z wybranym sposobem zatrudnienia.

 

Aby zrealizować zdarzenie Przyjęcie do pracy

W kolejnych oknach:

1.Wprowadzenie zestawu kadrowego "Przyjęcie do pracy" – uzupełnij dane do umowy o pracę (m.in.: stosunek pracy, kwotę wynagrodzenia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy). Wymiar czasu pracy podawany jest jako 1 etat (8 godzin). Niepełny etat podaj w formie ułamka np.: 1/2, 1/4.

Jeśli harmonogram pracy pracownika jest inny niż domyślny (tydzień 40 godzinny), należy wykonać później dodatkowe kroki związane z ustaleniem harmonogramu czasu pracy.

2.Jeśli podczas wprowadzania danych pracownika nie uzupełniłeś daty zakończenia umowy o pracę, wyświetlone zostanie okno Uaktualnienie daty. Jeśli chcesz, aby program wstawił do kalendarza pracownika zdarzenie przedłużenia, bądź wygaśnięcia umowy - w polu użyj daty podaj datę. Jeśli nie chcesz, aby program wstawił powyższe zdarzenia - zaznacz nie realizuj akcji i zmień jej stan na 'akcja nieaktywna'.

3.Kwestionariusz osobowy dla pracownika – możesz ustawić parametry wydruku, a następnie wydrukować kwestionariusz osobowy dla pracownika. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowania własnego formularza w programie MS Word.

 

Kolejne etapy zatrudnienia to realizacja zdarzeń wstawionych do kalendarza z dniem przyjęcia do pracy: Umowa o pracę, Wstępne szkolenie BHP oraz Uaktywnienie bilansów okresowych.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Przyjęcie do pracy Umowa o pracę