Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

Kartoteka ustawień wywoływana jest za pomocą przycisku Ustawienia lub poleceniem z menu programu Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+ 7).

 

Okno to umożliwia ustalanie parametrów pracy programu:

 

Dane firmy

Umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych firmy niezbędnych do drukowania dokumentów oraz do identyfikowania firmy w systemie.

Więcej informacji >>

 

Wystawianie faktur w imieniu

Umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

Więcej informacji >>

 

Drukarki:

Drukarka graficzna >>

Drukarka tekstowa >>

Drukarka fiskalna >>

 

Formy płatności

Umożliwia określenie formy płatności używanych we wszystkich miejscach wykorzystania rejestru płatności.

 

Intrastat

Umożliwia skonfigurowanie parametrów związanych z wystawianiem deklaracji Intrastat.

Więcej informacji >>

 

Kasy fiskalne

Umożliwia definiowanie kas fiskalnych, z którymi współpracuje program, oraz ich konfigurowanie.

Więcej informacji >>

 

Kursy walutowe

Umożliwia wpisywanie kursów dla walut o symbolach ustalonych w słowniku Waluty.

Więcej informacji >>

 

Magazyny

Umożliwia definiowanie magazynów oraz wpisywanie i modyfikację określających je danych.

Więcej informacji >>

 

Nazwy pól

Umożliwia wprowadzenie nazw pól dodatkowych dla wybranych formatek. Wartości, które zostaną tu wpisane, wpływają na pojawienie się lub nie zakładek Pozostałe w oknach Kontrahenci i Towary oraz na wygląd okien otwierających się po wybraniu zakładki Pozostałe. Przy wprowadzaniu nazw pól można przypisać słownik, który będzie podpowiedzią podczas wypełniania tego pola w kartotece.

Więcej informacji >>

 

Opisy dokumentów

Umożliwia zapisywanie najczęściej stosowanych w firmie opisów dokumentów poszczególnych typów. Wprowadzenie typowych opisów dokumentów umożliwia ich wielokrotne wykorzystywanie i zapobiega powstawaniu ewentualnych błędów przy ich wprowadzaniu w momencie wystawiania dokumentów. Opisy dotyczące dokumentów różnych kategorii są przechowywane w odrębnych katalogach. Aby wprowadzić opis dla odpowiedniej kategorii dokumentów należy kliknąć tę kategorię na drzewku.

 

Parametry pracy

Parametry pracy umożliwiają przyjęcie takich ustawień dla każdej ze zdefiniowanych firm, aby wystawianie dokumentów przebiegało w niej możliwie najsprawniej.

Więcej informacji >>

 

Słowniki

Umożliwia zapisanie w systemowych słownikach własnych danych używanych wielokrotnie w różnych miejscach programu.

Więcej informacji >>

 

Słowniki pól

Umożliwia dodawanie słowników dla dodatkowych pól w kartotekach kontrahentów i towarów.

Więcej informacji >>

 

Stawki VAT

Umożliwia wpisywanie nowych i modyfikowanie istniejących wysokości stawek podatkowych.

Więcej informacji >>

 

Typy cen

Grupa ustawień Typy cen umożliwia definiowanie własnych typów cen. Lista cenników zawiera 10 typów cen - nie można dodawać kolejnych cenników, ale można zarządzać listą predefiniowaną.

W tym miejscu określa się, które cenniki mają być aktywne - w kolumnie Typ zaznacza się pole obok ikonki typu cennika. W zależności od preferencji nadaje się nazwy i opisy cennikom, dowolnie określa się ceny, jako Netto/Brutto oraz przypisuje się cenom brutto powiązane ceny netto.

Tylko cenniki oznaczone, jako aktywne będą wykorzystywane na formatkach, zestawieniach i raportach.

 

Typy dokumentów

Grupa ustawień zawierająca definicje typów dokumentów. Można tu dodawać nowe typy dokumentów i tworzyć ich definicje, usuwać typy dokumentów lub zmieniać ich definicje. Możliwe jest tu także blokowanie albo uaktywnianie pojawiania się na liście dokumentów wybranego ich typu.

Więcej informacji >>

 

Typy rejestrów

Umożliwia tworzenie i modyfikację rejestrów dokumentów.

Więcej informacji >>

 

Użytkownicy

Umożliwia rejestrowanie i modyfikowanie danych użytkowników uprawnionych do pracy z danymi wybranej firmy.

Więcej informacji >>

 

Współpraca z modułami

Finanse i Księgowość - ustawienie to umożliwia określenie parametrów współpracy programu z programem Symfonia Finanse i Księgowość. Więcej informacji >>

Connect - panel konfiguracji wymiany danych za pomocą Connect. Więcej informacji >>

e-Deklaracje - panel konfiguracji współpracy z modułem e-Deklaracje. Więcej informacji >>

e-Dokumenty - panel konfiguracji współpracy z modułem e-Dokumenty (Symfonia 2.0 e-Deklaracje, lub Repozytorium Dokumentów przy współpracy z Symfonia Finanse i Księgowość). Więcej informacji >>

 

Znaczniki

Umożliwia tworzenie i modyfikowanie opisów umieszczonych przy graficznych symbolach, które mogą być przypisane do wybranych pozycji kartotek, rodzajów lub rejestrów pieniężnych.

 

Symfonia

Otwiera okno prezentujące informacje kontaktowe producenta programu.

 

Jak to zrobić - Ustawienia