Administracja > Rozpoczęcie pracy > Konfigurowanie drukarek > Ustawienia - drukarki tekstowe

Drukuj

Ustawienia - drukarki tekstowe

Okno to pozwala na ustalanie parametrów drukarki, na której będą drukowane raporty tekstowe.

 

Drukarka

Służy do wyboru sterownika drukarki. Należy wybrać jeden spośród zaprezentowanych sterowników drukarki.

 

Użycie sterownika właściwego dla danej drukarki jest prostsze, ale może stwarzać problemy przy druku polskich liter. Wynika to z faktu, że sterowniki dokonują wewnętrznej zmiany kodów liter z zakresu 128 — 255, a w tym właśnie zakresie znajdują się kody polskich liter. Z tego powodu wybrane w ustawieniach programu kody polskich liter mogą nie przynieść spodziewanego efektu. W takim przypadku należy wybrać opcję bez polskich liter, lub zastosować sterownik typowy — tylko tekst.

 

Użycie sterownika typowy — tylko tekst (generic / text only) wymaga dodatkowej pracy przy jego konfiguracji oraz pewnego doświadczenia i wiedzy fachowej. Poniżej zaprezentujemy kilka uwag praktycznych:

po wybraniu ustawień drukarki, w opcji Czcionki należy wpisać właściwe kody sterujące, zmieniające szerokość i atrybuty pisma. Należy je odnaleźć w instrukcji obsługi drukarki. Jeśli kody te nie zostaną wpisane, dostępny będzie tylko jeden krój pisma — Roman 10cpi, a większość raportów wymaga zdefiniowania kroju o szerokości 17cpi. Należy zwrócić uwagę na to, aby dla kodu wybierz17cpi wpisać kod odpowiadający dokładnie tej szerokości (część drukarek posiada również krój 20cpi i wybranie tylko kodu druk skondensowany może powodować złe formatowanie wydruku).

dla Opcji urządzenia należy wypełnić właściwe kody rozszerzonego zestawu znaków. Można tu wpisać bezpośrednio właściwe kody polskich liter, odpowiadające sposobowi ich kodowania w posiadanej drukarce — wówczas w programie należy wybrać kody polskich liter jako Windows, lub wpisać tu takie same kody dla drukarki jak dla Windows dla wszystkich polskich znaków (np. dla 185 = ą należy wpisać z klawiatury kod Alt 0185). Dzięki temu właściwe przekodowanie polskich znaków będzie można wybrać w programie, w opcji definiowania drukarek domyślnych.

w przypadku, gdy wydruki sporządzane są na papierze szerokim o długości 12 cali (nie ma go w standardowym zestawie), należy wybrać w opcji drukarek domyślnych rozmiar strony użytkownika, a po wybraniu przycisku OK wpisać właściwy rozmiar strony (np. 14 x 12 cali).

 

Marginesy

Umożliwia określenie sposobu formatowania strony wydruku, czyli łatwe pozycjonowanie wydruków dla dowolnych drukarek. Można tu podać dodatkowe marginesy drukarki, co umożliwia skorygowanie pozycjonowania wszystkich wydruków w przypadku, gdy zbyt duże marginesy drukarki powodują obcinanie tekstu.

 

Ustawienia

Po ustaleniu sterownika drukarki należy ustalić rozmiar papieru. Przycisk Ustawienia drukarki powoduje otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki, gdzie trzeba wybrać rozmiar papieru (taki jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

Jeżeli wybrany rozmiar strony jest niewystarczający dla sporządzenia raportu (na przykład ze względu na ilość danych umieszczanych w jednym wierszu raportu), program dla części wydruków tekstowych, przy zmianie papieru z szerokiego (15 cali) na wąski (8 1/2 cala) zmniejszy liczbę informacji prezentowanej na wydruku tak, aby wydruk mógł być sporządzony prawidłowo. Jeśli mimo to rozmiar strony jest za mały, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Dla przyspieszenia wydruków tekstowych należy wybrać w ustawieniach drukarki jakość wydruku roboczego (draft).

 

Kody polskich liter

Program ma wbudowany mechanizm przekodowywania polskich znaków. Zmiana sposobu kodowania nie wymaga jakiejkolwiek zmiany w zdefiniowanych poprzednio raportach. W takiej sytuacji polskie litery nie są pokazywane prawidłowo na ekranie, ale są poprawnie drukowane. Wynika to z cechy systemu Windows, w którym czcionki drukowane zostają zastępowane na ekranie przez najbliższe czcionki ekranowe, posiadające inne kodowanie polskich znaków.

Pole pozwala na wskazanie sposobu kodowania polskich liter dla drukarki igłowej. Można wybrać:

Bez polskich liter

DHN

IBM Latin 2

Mazovia

PN ISO Latin

Windows

 

Nazwa

Symboliczna nazwa kroju pisma, wykorzystywana przez raporty

 

Krój pisma

Na opuszczanej liście pokazane zostaną wyłącznie te kroje pisma, które są zainstalowane fabrycznie w drukarce igłowej. Raporty tekstowe stosują kroje pisma zainstalowane w drukarce tj. wbudowane przez producenta. Każdy drukarka posiada własne kroje pisma, o różnych nazwach, np.: Orator, Courier, Roman lub Draft. Z tego powodu należy po każdej zmianie sterownika drukarki wskazać właściwe kroje i szerokości pisma dla wszystkich nazw stosowanych przy sporządzaniu raportów. Dostępne kroje pisma drukarki oraz nazwy używane przez język raportów są wybierane z rozwijanej listy. W przypadku sterownika typowy — tylko tekst dostępne są tylko kroje pisma o nazwie Roman i odpowiedniej szerokości.

 

Kroje pisma dla raportu tekstowego należy ustalić tylko dla drukarek igłowych.

 

G, K, S, P

Parametry dodatkowe czcionki:

G - pogrubienie

K - kursywa

S - skreślenie

P - podkreślenie

 

Wysokość czcionki

Dla wydruków tekstowych nie należy zmieniać wysokości czcionek — wartość ta jest wpisywana automatycznie. Nie należy wpisywać także dodatkowych atrybutów pisma, gdyż są one nadawane automatycznie w raportach.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia