Ustawienia > Parametry pracy

Drukuj

Parametry pracy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w programie firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

 

Parametry pracy są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych parametrów zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak(minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne parametry – wyświetlana jest tylko nazwa grupy. Wyświetlany jest także krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie programu.

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy:

hmtoggle_plus1Kontrola danych

hmtoggle_plus1Zasady obliczeń

hmtoggle_plus1Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

hmtoggle_plus1Ochrona danych

hmtoggle_plus1Parametry druku i zestawień

hmtoggle_plus1Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

hmtoggle_plus1Parametry polityki sprzedaży

hmtoggle_plus1Wykonywanie procedur

hmtoggle_plus1Obsługa paragonów

hmtoggle_plus1Inne

hmtoggle_plus1Import danych ze sklepu internetowego

 

Zobacz także:

Parametry pracy firmy - jak to zrobić