Ustawienia > Wystawianie faktur w imieniu

Drukuj

Wystawianie faktur w imieniu

To okno umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

Aby włączyć wystawianie faktur w imieniu innego podmiotu zaznacz Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy i uzupełnij w tym oknie dane sprzedawcy.

Na wydrukach dokumentów oraz dokumentach elektronicznych prezentowane będą dane sprzedawcy czyli dane wprowadzone w tym oknie oraz wystawcy czyli dane firmy.

 

Umieszczaj NIP wystawcy na wydrukach dokumentów - ustawienie pozwala wybrać czy na wydrukach faktur wystawianych w imieniu sprzedawcy będzie umieszczany również numer NIP wystawcy.