Ustawienia > Stawki VAT

Drukuj

Ustawienia - stawki podatku VAT

Okno to pozwala na definiowanie, modyfikowanie oraz uaktywnianie stawek podatku VAT. Po kliknięciu przycisku Edytuj otwiera się okno Stawki VAT, umożliwiające modyfikację stawek VAT.

Aby stawka VAT pojawiała się na dokumencie o charakterze faktury RR oraz jej korekcie, konieczne jest zaznaczenie znacznika w kolumnie VAT RR.

Odznaczenie znacznika aktywności spowoduje że stawka nie będzie się pojawiać na listach rozwijanych.

Zdefiniowane tu stawki VAT pojawiają się jako kryterium wyszukiwania towaru w oknie Szukaj.

 

Wartość i nazwa stawki VAT muszą być unikalne. Wprowadzono terminy obowiązywania stawek VAT (od, do) które są sprawdzane podczas wystawiania dokumentów handlowych: dla dokumentów sprzedaży porównywana jest data sprzedaży, dla dokumentów zakupu - data wystawienia przez kontrahenta dokumentu obcego. Jeżeli data obowiązywania stawki nie pokrywa się z wymienionymi powyżej datami, podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat. Data obowiązywania stawki VAT nie jest sprawdzana w programie dla dokumentów zamówień.

 

Jeżeli stawka została użyta na dokumentach, na formatce towaru - jej modyfikacja lub usuniecie jest niemożliwe. Nie można usunąć stawki 0%, NP oraz ZW. Stawkom tym nie można także ustawić daty obowiązywania.

 

W nowych bazach danych, utworzonych programem Handel w wersji co najmniej 2015.b, w ustawieniach stawek VAT występuje tylko stawka VAT: NP - Nie podlega. W bazach założonych wcześniejszą wersją programu Handel, w ustawieniach widoczne są dwie stawki VAT nie podlega:

poprzednia: NP - Nie podlega (pozycje wydzielone na dokumencie),

nowa: NP - Nie podlega – po aktualizacji ta stawka jest ustawiona, jako domyślna.

Wprowadzenie nowej stawki NP - Nie podlega ma na celu zniesienie ograniczeń fakturowania niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. Użycie wymienionej stawki NP na dokumentach pozwala wystawić dokumenty np. o charakterze Faktura VAT jedynie z pozycją niepodlegającą opodatkowaniu. Nie ma konieczności, tak jak w poprzednich wersjach programu umieszczania pozycji towarowych ze stawką NP jedynie na dokumencie typu rachunek, czy też wprowadzania na fakturze kolejnej pozycji podlegającej VAT. Stawka NP umożliwia również dokonanie korekty stawki VAT jednym dokumentem. Korygowanie stawki VAT dla pozycji z nową stawką NP - Nie podlega przebiega standardowymi mechanizmami korekt. Jednak korekty do dokumentów wystawionych przed aktualizacją, z poprzednią stawką NP, wystawiane są według wcześniejszej metody korygowania pozycji niepodlegających VAT. Na formatkach dokumentów sprzedaży i zakupu oraz na ich wydrukach, pozycje z nową stawką NP sumowane są w jednej stopce VAT wraz z pozycjami ze stawkami opodatkowanymi oraz numerowane są wraz z pozostałymi pozycjami ze stawkami opodatkowanymi. Formatki i wydruki dokumentów zawierających pozycje z poprzednią stawką NP pozostają bez zmian. Ustawienie, jako domyślnej nowej stawki NP - Nie podlega nie powoduje samoistnej zmiany stawki na dokumentach wystawionych przed aktualizacja. Jeśli kontrakty i zamówienia wprowadzone w poprzedniej wersji programu mają być kontynuowane według nowej stawki, należy je przeedytować.

 

W programie może być aktywna tylko jedna stawka NP – aktywacja jednej automatycznie dezaktywuje drugą. W razie potrzeby można zmienić domyślną stawkę VAT NP. W tym celu należy:

1.Przejść do kartoteki Ustawienia programu Handel.

2.Na liście ustawień wybrać Stawki VAT.

3.Zaznaczyć wybór przy stawce NP, która ma zostać włączona.

4.Po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem Kontynuuj, następuje aktywacja wybranej stawki VAT.

Wybrana stawka zostanie zmieniona na wszystkich towarach kartotekowych (nie edytowanych w danym momencie), które posiadają na formatce wybraną stawkę NP.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia

Określanie stawek podatku VAT