Ustawienia > Typy rejestrów

Drukuj

Ustawienia - typy rejestrów

Po wybraniu grupy ustawień 3_TYPREJ2 (Typy rejestrów) na drzewku ustawień, w prawej części okna pojawi się lista rejestrów dokumentów. W oknie tym można dodawać nowy rejestr i utworzyć jego definicję, usuwać rejestr albo zmieniać jego definicję. Definiując rejestr określa się, czy jest on aktywny, a także skrót i nazwę rejestru oraz jego rodzaj.

 

Podwójne kliknięcie w polu rejestr w Finanse i Księgowość otwiera okno Rejestry w FK, w którym można przypisać rejestrowi w programie handlowym odpowiedni rejestr w programie Finanse i Księgowość.

 

Program Handel obsługuje następujące rodzaje rejestrów:

Rejestry magazynowe – Wewnętrzne, Zewnętrzne

Rejestry sprzedaży – Podlega VAT, Nie podlega VAT, Eksport 0%, Podlega VAT (+ 180dni).

Rejestry zakupu – Import, Podlega VAT, Nie podlega VAT.