Ustawienia > Ustawienia magazyny 

Drukuj

Ustawienia - magazyny

Ta pozycja kartoteki ustawień zawiera dane opisujące magazyny. W programie Handel magazyn rozumiany jest jako logiczny wyróżnik grupy towarów. Może to być fizyczne pomieszczenie, abstrakcyjny podzbiór towarów w ofercie kontrahenta lub zbiór towarów pobranych przez akwizytora.

 

Po założeniu nowej firmy istnieje jeden magazyn o kodzie MAG i nazwie Magazyn główny. Nie można go usunąć, ale można zmienić wszystkie opisujące go dane. Nie można również usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty. Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień (usunąć zaznaczenie w polu wyboru obok kodu magazynu); dzięki czemu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów.

 

W oknie Magazyny można utworzyć do 99 magazynów, natomiast raport Tworzenie dodatkowych magazynów znajdujący się w Katalogu raportów w podkatalogu System > Pomocnicze umożliwia utworzenie do 219 magazynów o kodach MAGxxx, gdzie xxx jest numerem kolejnym magazynu. Utworzonym w ten sposób magazynom należy nadać nazwy oraz uzupełnić ich dane adresowe.

 

Podwójne kliknięcie na liście otwiera okno szczegółów wybranego magazynu.

 

Ustawienia magazynu

Kod – widoczny w programie kod identyfikujący magazyn.

Nazwa magazynu – Pełna nazwa magazynu.

FK – numer konta analitycznego określony w programie Finanse i Księgowość.

 

Dane adresowe – adres magazynu.

Dane kontaktowe (nr. telefony, faksu, adres e-mail) – dane kontaktowe magazynu.

Rejestr – domyślny rejestr do którego kierowane będą dokumenty wstawiane w tym magazynie.

Forma płatności – domyślna forma płatności.

 

Używaj przy wydrukach dokumentów – gdy zaznaczone umożliwia umieszczanie na dokumentach danych magazynu zamiast danych firmy.

 

Magazyn jako oddział firmy – powoduje, że z magazynem tym mogą być powiązane tylko dokumenty importowane z oddziału - w centrali firmy nie można tworzyć dokumentów dla tego magazynu.

 

Raport okresowy / Raport okresowy dla korekt – określa typ dokumentu stosowany w dziale firmy do wygenerowania dokumentu zbiorczego dla paragonów. Rozwijane pole z prawej strony umożliwia określenie serii numeracji.

 

Zobacz także:

Wprowadzanie stanów początkowych towarów

Gospodarka magazynowa

Magazyny - dodawanie

Magazyny - dodawanie (powyżej 100)