Ustawienia > Intrastat

Drukuj

Intrastat

Ustawienie to pozwala skonfigurować dane dotyczące obsługi deklaracji Intrastat.

Wywóz i/lub Przywóz

Zaznaczenie pola oznacza istnienie obowiązku składania deklaracji odpowiednio w wywozie i przywozie.

 

Izba Celna

Z listy rozwijanej należy wybrać kod Izby Celnej, do której kierowane będą deklaracje.

 

Kolejne pola dotyczą osoby wypełniającej deklaracje: kod pracownika z kartoteki oraz numer wpisu na listę agentów celnych. Pole numer wpisu może pozostać niewypełnione.

 

Domyślny rodzaj transakcji

W tym polu z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rodzaj transakcji.