Ustawienia > Słowniki pól

Drukuj

Słowniki pól

Umożliwia tworzenie słowników z podpowiedziami dla dodatkowych pól w danych Kontrahenta i Towaru.

 

Aby dodać nowy słownik, należy stanąć kursorem na gałęzi Słowniki pól i wybrać przycisk Nowy. Następnie należy podać nazwę tworzonego słownika i zapisać dane przyciskiem Zapisz.

 

Obok nazwy utworzonego słownika znajduje się pole wyboru, po zaznaczeniu którego słownik zostaje uaktywniony i widoczny na listach wyboru.

 

Aby korzystać z utworzonego w ten sposób słownika podczas wprowadzania dodatkowych pól w danych kontrahenta lub towaru, należy w gałęzi Ustawienia wybrać Nazwy pól, odpowiednio Kontrahenci lub Towary i przejść do okna ze szczegółami pola po prawej stronie. Można w nim dodawać nowe słowniki według następującej procedury:

wpisać nową nazwę słownika w polu Słownik pola i kliknąć przycisk Dodaj, lub

kliknąć przycisk Słownik i przejść do okna Słowniki pól.

 

Usunięcie słownika z menu Ustawienia nie usuwa wybranych elementów usuniętego słownika z dodatkowych pól.

 

Zobacz także:

Dodawanie towaru, kontrahenta