Ustawienia > Lista użytkowników

Drukuj

Lista użytkowników

Po kliknięciu piktogramu Użytkownicy na drzewku ustawień w lewej części okna pojawi się lista zarejestrowanych użytkowników. Lista prezentuje wszystkich użytkowników firmy. Aktywny użytkownik zaznaczony jest na liście znaczkiem TAG2. Każdy użytkownik opisany jest polami: Kod oraz Imię i nazwisko.

 

W firmie znajduje się specjalny użytkownik Admin, ma on domyślnie wszystkie prawa oraz jako jedyny może dodawać użytkowników i nadawać im uprawnienia w programie. Domyślnie hasło użytkownika Admin jest puste. Rozpoczynając prace z firmą należy zmienić hasło tego użytkownika.

 

Pozostali użytkownicy mogą tylko modyfikować ustawienia własnego konta w zakresie: imię i nazwisko, magazyn bieżący, rejestr, forma płatności oraz ustawienia sprzedaży detalicznej.

 

Zobacz także:

Ustawienia użytkownika

Ustawienia - użytkownik sprzedaży detalicznej

Ustawienia - kopiowanie ustawień użytkownika