Urządzenia fiskalne > Ustawienia drukarki fiskalnej

Drukuj

Ustawienia drukarki fiskalnej

Ponieważ informacji dotyczących ustawień drukarki fiskalnej jest zbyt wiele, by mogły być jednocześnie widoczne na ekranie, zostały one podzielone na strony. Przypomina to skoroszyt z wieloma zakładkami: w danej chwili widoczna jest tylko jedna strona i zakładki. Aby uwidocznić wybraną stronę, należy kliknąć odpowiednią zakładkę.

 

Niekiedy część zakładek jest niewidoczna; w takim przypadku obok listków zakładek pojawiają się przyciski umożliwiające przesunięcie zakładek względem okna i wyświetlenie tych, które są w danym momencie potrzebne.

Przykład >>

Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki.

 

Zakładki ustawień drukarki fiskalnej:

hmtoggle_plus1Ogólne
hmtoggle_plus1Raporty
hmtoggle_plus1Funkcje
hmtoggle_plus1Ustawienia
hmtoggle_plus1Nagłówek
hmtoggle_plus1Stopka
hmtoggle_plus1Port

 

OK

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki i zamknięcie okna.

Anuluj

Zamyka okno bez zapisania zmian wprowadzonych do ustawień drukarki.

Zastosuj

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki, nie zamyka okna.

Pomoc

Wywołuje pomoc programu.

 

Zobacz także:

Dodawanie kasy fiskalnej

Usuwanie kasy fiskalnej