Ustawienia > Współpraca z modułami - e-Deklaracje

Drukuj

Ustawienia - współpraca z Symfonia 2.0 e-Deklaracje

W tym panelu możliwe jest wprowadzenie ustawień parametrów współpracy z modułem e-Deklaracje. Program ten obsługuje przesyłanie deklaracji elektronicznych oraz raportów JPK do Ministerstwa Finansów.

 

Katalog danych określony na podstawie ustawień Symfonia e-Deklaracje gdy zaznaczone, ścieżki zapisu będą uzupełniane na podstawie ustawień modułu e‑Deklaracje zainstalowanego w systemie.

Pliki raportów JPK katalog zapisu tworzonych plików JPK. Aby w module e-Deklaracje widoczne były zapisywane w tym katalogu pliki JPK, należy w ustawieniach modułu e‑Deklaracje (Folder z plikami JPK) wskazać ten katalog lub jeden jego z katalogów nadrzędnych.

 

Przycisk Informacje rozwija menu z poleceniem Ustawienia modułu JPK - otwiera okno ustawień katalogu odczytu plików JPK modułu e‑Deklaracje.

 

Ustawienie nie będą dostępne jeśli wybrana została współpraca z Repozytorium Dokumentów programu Symfonia Finanse i Księgowość.