Ustawienia > Ustawienia - Słowniki

Drukuj

Ustawienia - słowniki

Umożliwia zapisanie w systemowych słownikach własnych danych używanych wielokrotnie w programie. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnym słowniku, należy go kliknąć:

Atrybuty JPK

Słownik Atrybuty JPK dostępny w ustawieniach programu Handel obsługuje rejestrację dodatkowych informacji o dokumentach, takich jak:

przyczyna zwolnienia z VAT,

procedurze marży,

dostawy nowych środków transportu.

Domyślnie wszystkie elementy słownika są nieaktywne. Aby na dokumentach możliwa była rejestracja informacji związanych z danym elementem należy uaktywnić go zaznaczając pole wyboru w kolumnie kod.

Fundusze promocji rolnej

Wprowadzenie nazw funduszy promocji produktów rolno-spożywczych ułatwia ułatwia wybór danego funduszu promocji w czasie tworzenia nowej kartoteki towarowej.

hmtoggle_plus1Kolumny widoczne na liście

 

Jednostki miar

W pracy z programem można wykorzystywać zdefiniowane przez siebie jednostki miary, w zależności od tego, jakie towary czy też usługi sprzedajemy.

Kody CN

Słownik ten pozwala na wprowadzenie pozycji kodów CN. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. Format pola: XXXX-XX-XX-XX.

Kody izb celnych

W oknie tym można wprowadzać, modyfikować, usuwać oraz uaktywniać kody izb celnych.  

Kody rodzajów transakcji Intrastat

W oknie tym można wprowadzać, modyfikować, usuwać oraz uaktywniać kody rodzajów transakcji Intrastat.

Kraje

Słownik ten ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według kraju ich pochodzenia. Dwuliterowy symbol jest międzynarodowym kodem kraju. Zaznaczenie pola UE oznacza, że kraj jest członkiem Unii Europejskiej.

Miasta

Wprowadzenie nazw miast ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według miejscowości, z której pochodzą.

Kody PKWiU

Słownik ten zawiera kody i opisy symboli klasyfikacji PKWiU. Jego wykorzystanie ułatwia rejestrację nowych towarów oraz wprowadzanie pozycji towarowych do dokumentu.

Rejony

Wprowadzenie nazw rejonów (województw,krajów itp) ułatwia wyszukiwanie kontrahentów według terenu, z którego pochodzą. Jeśli mamy w kartotece kontrahentów zagranicznych, wówczas można wykorzystać te opisy do podawania kraju ich pochodzenia i w ten sposób szybko ich odnajdować pomiędzy innymi.

Waluty

Symbole używanych walut są zapisywane w słowniku. Tylko dla symboli wprowadzonych do tego słownika można określać kursy walutowe. Jeśli wystawia się tylko dokumenty złotówkowe, wówczas nie trzeba definiować symbolu polskiej złotówki (PLN). Pole Przelicznik podaje liczbę jednostek danej waluty, dla której jest podawany kurs.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia