Ustawienia > Współpraca z modułami - e-Dokumenty

Drukuj

Ustawienia - współpraca z modułem e-Dokumenty

Okno umożliwia określenie warunków współpracy z modułem e-Dokumenty (Symfonia 2.0 e-Deklaracje, lub Repozytorium Dokumentów przy współpracy z Symfonia Finanse i Księgowość).

 

W górnej ramce Firma modułu e-Dokumenty widoczne są pola:

Współpraca z wybierz moduł e-Dokumentów z którym prowadzona jest współpraca. Wybierz:

e-Dokumenty Symfonia jeśli współpracujesz z Symfonia 2.0 e-Dokumenty,

Repozytorium Dokumentów jeśli współpracujesz z Symfonia Finanse i Księgowość i jego Repozytorium Dokumentów. Wybór współpracy z Repozytorium Dokumentów oznacza, że wykorzystywany będzie również jego moduł e-Deklaracje (ustawienia współpracy e-Deklaracji nie będą dostępne).

Firma w tym polu z listy rozwijanej należy wybrać firmę.

 

W dolnej ramce Powiązania użytkowników widoczne są pola:

Symfonia 2.0 Handel należy wybrać z listy użytkownika zdefiniowanego w programie Handel.

moduł e-Dokumenty należy wybrać z listy rozwijanej użytkownika zdefiniowanego w module e-Dokumenty.

 

Stacje robocze programu do współpracy z modułem e-Dokumenty wymagają jego instalacji na stanowisku, na którym będzie wykorzystywany.