Ustawienia > Kursy walutowe

Drukuj

Ustawienia - kursy walutowe

Okno to umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie oraz uaktywnianie kursów walut. Wprowadzanie kursów walut jest oddzielone od wprowadzania symboli tych kursów. W tym miejscu można wpisywać kursy tylko dla tych symboli, które zostały wcześniej zdefiniowane w słowniku walut.

 

Przycisk Historia otwiera okno Historia kursu walutowego.

 

Aby automatycznie wprowadzić kursy walut publikowane przez Narodowy Bank Polski kliknij przycisk Importuj (lub otwórz okno kartoteki Sprzedaż (Ctrl+1) a następnie z menu podręcznego dla listy dokumentów wybierz polecenie Import kursów walut NBP).

Przed pobraniem kursów dostępne są ustawienia importu:

Adres strony – określa adres strony, na której publikowany jest plik z kursami walut NBP.

Typ tabeli – określa, która tabela kursów zostanie zaimportowana.

Typ daty – określa czy kursy pobrane zostaną według daty publikacji czy daty notowania.

Importuj od dnia – określa datę, od której zaimportowane zostaną kursy walut.

Czy dodawać nowe waluty? – gdy zaznaczone importowane będą kursy dla wszystkich walut (nawet jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane w programie), gdy odznaczone zaimportowane zostaną tylko kursy walut zdefiniowanych w programie.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - ustawienia