Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

Okno to pozwala ustalać parametry pracy programu.

 

Z prawej strony okna na drzewku znajdują się grupy ustawień związane z:

Obsługą zdarzeń

Zaokrągleniami

Godzinami pracy

Przypomnieniami

Pracownikami

Trybem naliczania danych płacowych

Drukarkami graficznymi

Drukarkami tekstowymi

Rejestracją czasu pracy (RCP)

Współpracy z programem Finanse i Księgowość

Wymiarami analitycznymi BI

Parametrami: przelewów, księgowań i numerowania

e-Teczką

Podpisem elektronicznym

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)

Szablonami importu z Excela

Wysyłką zabezpieczonych e-maili

Domyślnymi ścieżkami zapisu

Kopią bezpieczeństwa

Eksportem do XML