Ustawienia > Tryb naliczania danych płacowych

Drukuj

Ustawienia > Kadrowe i płacowe > Tryb naliczania danych płacowych

Ustawienie trybu naliczania danych płacowych:

Automatyczny – dane są przeliczane w momencie wyświetlenia danych.

Wyłącz automatyczne obliczanie wynagrodzeń – (tylko w trybie automatycznym) dane na zakładce Wynagrodzenia nie będą przeliczane w momencie jej otwarcia.

Planowany – dane są przeliczane w ustalonym terminie, lub na żądanie użytkownika. Program prezentuje datę ostatniego naliczenia danych. W tym trybie pracy możliwe jest zaplanowanie wykonania czasochłonnych naliczeń na np. godziny nocne. Aby wykonać zaplanowane naliczenia użytkownik musi być zalogowany.

 

Tryb Planowany przeznaczony jest dla firm zatrudniających dużo pracowników lub używających skomplikowanych systemów wynagrodzeń, co może skutkować tym, że naliczenia automatyczne powodują zauważalne spowolnienie pracy.

 

Informacje kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia można znaleźć w dymku wyświetlanym po najechaniu kursorem na ikonę ico_nalicz oznaczającą naliczonego pracownika.